Medicijntekorten in NL, steeds vaker

Medicijntekorten in Nederland komt steeds vaker voor! De laatste gegevens gaan over 2018, toen waren 769 geneesmiddelen niet beschikbaar bleken. Vijf jaar geleden waren dat er 426.

bron KNMP

Medicijntekorten in Nederland

U leest of hoort het steeds vaker in het nieuws. Soms is een medicijn (tijdelijk) niet te verkrijgen in de apotheek. Uw apotheker kan het medicijn dan ook niet voor u bestellen. Dit is een toenemend probleem met als mogelijke oorzaken:

* De fabrikant wil het medicijn niet meer produceren omdat de opbrengst ervan niet meer opweegt tegen de kosten.

* De fabrikant heeft problemen met het leveren van een medicijn. Soms zijn er maar weinig fabrikanten die een bepaald medicijn produceren. Dit komt door het preferentiebeleid: dit is een voorkeursbeleid waarbij zorgverzekeraars bepalen welke fabrikant een bepaald medicijn mag leveren om zo de kosten laag te houden. De apotheek is verplicht het preferente medicijn te leveren. Maar het komt regelmatig voor dat de preferente fabrikant problemen heeft met het leveren van het medicijn.

* De productie van een middel is tijdelijk niet mogelijk omdat een grondstof moeilijk leverbaar is. Dit kan ontstaan door vertraging in het productieproces. Er zijn strenge Europese normen om de kwaliteit en de effectiviteit van grondstoffen van medicijnen te kunnen garanderen. Het kan veel tijd kosten in het productieproces om aan al deze normen te voldoen.

Wat kan uw apotheker doen?

Als uw medicijn niet beschikbaar is, zoekt uw apotheker naar een alternatief. Dit alternatief kan dezelfde werkzame stof bevatten en gemaakt zijn door een andere fabrikant. Of het is een ander medicijn met een soortgelijke werking. U kunt dan een ander doosje krijgen dan u gewend bent, hoe verwarrend dit soms ook is.

Soms, maar niet altijd, kan de apotheker het medicijn uit het buitenland importeren of het zelf bereiden. Dit kan tot extra kosten leiden die voor uw rekening kunnen komen. In een enkel geval lukt het de apotheker niet een alternatief te vinden en moet u het tijdelijk zonder een geschikt medicijn stellen.

Het aantal problemen met de beschikbaarheid van medicijnen neemt toe. Apothekers pleiten daarom bij fabrikanten en de politiek voor maatregelen die helpen deze situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een vroege meldingsplicht van de fabrikant bij dreigende leveringsproblemen, of ruimere mogelijkheden om import vergoed te krijgen.

Belangrijk Nieuws
Recent Nieuws