Search
  • Admin

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de toepassing van de AVG hebben organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De Pool Eerstelijns Zorg heeft daarom een reglement opgesteld voor o.a. de huisartsenpraktijken Middelstum en 't Zandt.

#AVG #Privacy #huisarts

0 views

Hier vindt u ons

Concordiaplein 4

9991BB Middelstum

Tel: 0595 725825

© 2018 by PvdH