coronavirus

Aanpassingen praktijkvoering   i.v.m. Corona virus zie Nieuws

Huisartsenpraktijk Middelstum

Medische Informatie

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

Praktijkinformatie 

Spreekuur volgens afspraak van 8.00 tot 10.00 uur

en van 14.00 tot 16.00 uur

Inschrijven als nieuwe patient

Contact

e-mail: assistente@mijnhuisarts.nl

Telefoon: 0595-551518

Spoed: 0595-551934

Fax: 0595-551272

Doktersdienst: 0900-9229

De Pool eerstelijnszorg

Goede zorg dichtbij de patiënt vinden wij belangrijk. Daarom is de samenwerking erop gericht om de praktijk zo in te richten dat goede en brede gezondheidszorg voor alle patiënten bereikbaar is.

 

Sinds 2015 werkt huisartenprakijk Middelstum samen met de huisartspraktijken van Kloosterburen, Eenrum, Warffum en Usquert, in Stichting 'De Pool' Eerstelijns Zorg.  Het doel van de stichting is de samenwerking tussen de huisartsen onderling en met andere zorgverleners te bevorderen, en waar mogelijk de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren waardoor de kwetsbaarheid van solistisch werken vermindert. De doelstelling van de stichting 'De Pool' sluit dus uitstekend aan bij de missie en visie van het Gezondheidsplein Middelstum.

Voor het maken van een afspraak belt u met de doktersassistente, bij voorkeur tussen 8.00 en 9.30 uur.

Wij pauzeren van 12.00 tot 13.00 en zijn dan alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Wel is het mogelijk om herhaal-recepten telefonisch aan te vragen.

 

Een consult duurt gemiddeld 10 minuten, als u echter meer tijd voor u klacht denkt nodig te hebben kunt u de assistente vragen meer tijd voor u te reserveren.

Email consult

U kunt per email een consult ontvangen, vul hier uw vraag in.

 

Huisbezoek

Huisbezoek vindt plaats aan het eind van de ochtend, na overleg met de assistente of huisarts.

 

Voor het aanvragen van een huisbezoek belt u met de doktersassistente, bij voorkeur tussen 8.00 en 9.30 uur. 

 

Indien mogelijk is het beter om naar de praktijk te komen, omdat de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden biedt.

Apotheek

Hier vindt u de herhaalrecepten.

Klachtenregeling & Privacyreglement

Hier vindt u onze klachtenregeling.

Zoals per mei 2018 vereist via de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben wij passende maatregelen getroffen. Kijk ook op de website bij 'Praktische informatie': Privacy reglement.

Huisarts Middelstum
 
 
 
 

Medewerkers

Ryanne Addink

Huisarts

Monique

Apothekers Assistente

Clara

Apothekers Assistente

Hennie

Dokters Assistente

Bianca

Dokters Assistente

Marlies Smilde

Waarnemend huisarts

Jolanda van Loenen

Verpleegkundig Specialist

Marieke Rehwinkel

Praktijk Ondersteuner Huisarts

(POH) Somatiek

Janieke

Dokters Assistente

Annelies

Dokters Assistente

Griella de Haan

Praktijk Ondersteuner Huisarts

(POH) GGZ

Rien Zijlstra

Praktijk Ondersteuner Huisarts

(POH) GGZ Jeugd